FRÅGOR OM DÄCK

Frågor om däck

Hur ofta bör man kontrollera däckets lufttryck? Lufttrycket, inklusive reservhjulets, mäts med hjälp av ett lämpligt mätinstrument varannan vecka.När ska man kontrollera däckens lufttryck?
Däckens lufttryck bör kontrolleras när däcken är kalla. Trycket ökar vid körning upp till 20%. Detta är normalt.

Vad är rekommenderat lufttryck för reservdäcket?
Olika lufttryck rekommenderas för respektive hjulaxel (däcken på en given axel bör alltid hålla samma lufttryck) och reservdäckets tryck, om däcket är av samma typ som de övriga, bör ligga minst 0,3 bar högre än det högsta tillåtna lufttrycket och justeras till rätt tryck vid montering på bilen. Om reservdäcket/hjulet är av en annan typ än bilens övriga, rådfråga biltillverkaren.

Vad är "VATTENPLANING"?
När däcket förlorar kontakten med den våta vägbanan på grund av att det inte klarar av att dränera däckets anläggningsyta under rådande förhållande.Det skakar ratten runt 90 - 110 km/h ?
Du har troligen obalans i hjulen och behöver en balansering av hjulen. Kom då in till oss och gör en s.k spinnbalans, ring eller kom förbi så berättar vi mer.Har du ett snedslitage på framhjulen eller drar bilen åt något håll när du kör ?
Hjulvinklarna står fel på din bil, vanlig orsak att man kört mot en trottoarkant eller kanske ett hål i gatan med för hög fart. Boka tid för hjulinställning, det ökar livslängden på däcken och minskar bensinförbrukningen.