SKÖTSEL & VÅRD

Skötsel

Stålgördeldäck är högvärdiga tekniska produkter. Dessa behöver, precis som en motor, alltid skötas rätt. Rätt behandlade är de ett långlivat säkerhetselement på bilen. Vad som kan göras för att få ut bästa möjliga prestanda framgår nedan.

Lufttryck:
Kontrollera konsekvent var 14:e dag. Däcket är ett tryckkärl och det är luften som bär belastningen. Därför är det viktigt att alltid ha tillräckligt med luft i däcken. Några viktiga punkter:

Sänk aldrig lufttrycket under det rekommenderade, för rätt lufttryck se P 500 i STRO Databok eller kontrollera i bilens instruktionsbok. Öka lufttrycket vid följande tillfällen:

  • Körning med full last (t.ex semesterkörning)
  • Hög fart på motorväg
  • Körning med släp (gäller bilens bakdäck)
  • Vintertid vid extrem kyla

Släpp aldrig ut luft ur varmkörda däck - trycket sjunker igen när däcket kallnar.

Ventilhattar:
Ventilhatten skyddar ventilen från damm och smuts. Ventilhattar skall alltid skruvas fast, saknade skall ersättas omgående. Bäst är ventilhattar i metall och med tätningsring.

Vinterdäck:
Öka gärna lufttrycket vintertid + 20 kPa
Överskrid inte däckens hastighetsgräns. Beaktas särskilt vid körning i Tyskland.

  • Vinterdäck (M+S) hastighetsklass Q = 160 km/h
  • Vinterdäck (M+S) hastighetsklass T = 190 km/h
  • Dubbade däck bör inte köras fortare än 130 km/h

Mönster:
Kontrollera med jämna mellanrum, särskilt före och efter långkörning
Mindre mönster, större vattenplaningsfara. Om slitagevarnare framträder (tvärgående ribbor i mönsterbotten med ca 1,6 mm höjd) är detta en signal för en snar däckersättning. Vintertid bör däcken ha minst 4 mm kvarvarande mönsterdjup.

Hjulets rullning:Hjul och däck bör i förebyggande syfte på våren (sommardäck) och före vintern (vinterdäck) balanseras. Ojämn förslitning tyder på störningar hos hjulinställningen. Kontroll genom fackman erfodras. Däckens livslängd kan genom rätt skiftning höjas. Enklast och bäst är oftast att skifta fram och bakhjul men ej att byta sida. Däckens slitagegrad bör ej skilja alltför mycket.

Däckskador:
Kontrollera däcken regelbundet med avseende på främmande föremål som sticksår, skärsår, sprickor eller bulor. Vid upptäckta skador rådgör med fackman om reparationsmöjligheten, i annat fall ersätt däcken. OBS! Flytande punkteringsskydd rekommenderas ej, då de kan dölja sekundära skador och förhindra invändig inspektion. Om en däckreparation är nödvändig och möjlig, så måste den snarast utföras av en däckspecialist för att undvika följdskador i däckstommen. Under alla omständigheter måste alla typer av däckreparationer utföras av en däckspecialist, som kan ta det fulla ansvaret för dem.

Däckens ålder:
Trots högklassigt material påverkas däcken av tidens tand och egenskaperna förändras långsamt och gradvis. Det innebär att man måste räkna med försämrade prestanda hos gamla däck och byta ut dem trots att en del av mönsterdjupet återstår. Tio år kan sättas som en övre gräns generellt, men hos vinterdäcket t.ex har greppet på is och snö försämrats starkt redan tidigare.

Ersättningsdäck:Vid nyanskaffning av däck skall däck med samma dimension som originaldäcket monteras på fordonet, alternativt en lämplig utbytesdimension (se STRO P 600). Utbyte bör ske axelvis. Det är farligt och förbjudet att blanda radialdäck och diagonaldäck. Man skall ej heller blanda vinterdäck och sommardäck.

Trottoarkantsparkering:
Var försiktig vid trottoarkantsparkering,
påkörning mot trottoarkanter (även trafikdelare) är farligt. Detta kan leda till dolda däckskador som kan framträda senare (olycksrisk i hög hastighet).

Reservhjul:För ständig beredskap skall lufttrycket vara 50 kPa högre än normalt och kontrolleras med jämna mellanrum. Reservdäck äldre än 6 år bör ej blandas med däck på bilen - endast för färd till verkstad. Däck av typ nödhjul En del bilar har en speciell typ av reservhjul (oftast ett mindre hjul) avsett endast för färd till närmaste verkstad. OBS! de särskilda krav avseende lufttryck och max hastighet.

Däcklagring:
Däck skall alltid lagras svalt, torrt och mörkt. Omonterade däck (utan fälgar) lagras stående. Förhindra kontakt med bensin, olja och fett.