VIKTIGA REGLER

Viktiga regler

Regler för personbil med helfordonsgodkännande.enligt direktiv 70/156/EEG

  • Sommardäck skall vara dimensionerade för bilens maximala hastighet.
  • Vinterdäck skall vara dimensionerade för minst 160 km/h (Q-märkta däck)
  • Däck skall uppfylla de krav på belastningsförmågan som anges i direktiv 92/23/EEG.

Ändring av fälg/däckdimension på personbilar med EG-helfordonsgodkännande.

  • Endast de i godkännandet angivna fälg- och däckdimensionerna tillåts.
  • Vinterdäck får dock tills vidare vara smalare.
  • Andra ändringar kräver registreringsbesiktning.
  • Godkända däck- och fälgdimensioner se fordonets registreringsbevis.

Hur vet man om bilen är helbilsgodkänd ?
En helbilsgodkänd bil har i registreringsbeviset en kod: T14 A + ett typgodkännandenummer.Regler för nationellt godkännande:Fordon med helfordonsgodkännande, se separata EEG regler.För att få byta däckdimension på en bil måste man följa nedanstående bestämda regler.

1. Rullningsomkretsen:
Rullningsomkretsen påverkar hastighetsmätaren. Därför tillåts inte avvikelser mer än +-5%.
Bränsleförbrukning och motorslitage kan påverkas om för stort eller litet däck monteras, beroende på att varvtalet påverkas av rullningsomkretsen. Bäst är det när rullningsomkretsen ej avviker mer än +-2%. 5% är ett max värde. Var noga med denna regel och kontrollera att utbytesdäcket ligger inom +-5%.

2. Fälgbredden:
Varje däckdimension är tillverkad för en bestämd fälg, men man tillåter montering på några alternativa fälgbredder. Om Du byter hjul, som ger en ökning av spårvidden jämfört med originalutförandet som är större än 15 mm, måste bilen inställas för registreringsbesiktning om biltillverkaren ej anger något annat.

3. Belastningen:
Montera aldrig däck som ej klarar belastningen! Utbytesdäcket måste klara den aktuella belastningen, och då avser man den maximalt tillåtna axelbelastningen. Varje däckdimension har sitt eget belastningstal.(Enligt STRO-norm P 131.01 kan dock vissa radialdäck ha något olika belastningstal - varierar från fabrikat till fabrikat.) Obs! För ZR däck gäller speciella regler. Kontakta däcktillverkaren.

4. Däcket måste få plats!
Om extremt breda däck monteras måste man förvissa sig om att däcket inte går emot någonstans vid fulla ratt- och fjädringsrörelser.

5. Bromsen måste få plats!
Vid utbyte av fälg från 14" till 13" eller 15" till 14" måste man försäkra sig om att bromsoket ryms i fälgen.